Lajme

Hipotekimi i pasurive të paluajtshme, procedura e re për dorëzimin e prokurës në ZRPP. Dokumentet dhe hapat që duhen ndjekur.

Qytetarët që janë në procedura për çështjet e pronave tashmë kanë një mundësi të re për të kryer aplikimet përmes portalit E-Albania. Tashmë me këtë shërbim ata mund të veprojnë me prokurë si përfaqësues të palëve të interesuar, si dhe mund të aplikojnë në portal duke kërkuar shërbimin “Regjistrim i prokurës”. Prokura regjistrohet në seksionin e pronësisë së kartelës së pasurisë së paluajtshme dhe dokumenti origjinal depozitohet në arkiv. Përgjigjja për aplikimin vjen në rrugë elektronike ose edhe me postë, sipas dëshirës.

Lexo me shumë